OPG s 2.500 stabala maslina u vlasništvu su Josipa Kulaša, sve uspješnijeg maslinara i uljara iz Polače, ravnokotarskog mjesta između Biograda na moru i Benkovca. Uzgaja sorte oblica, leccino i pendolino te iste kombinira i u proizvodnji ulja.