Capra Domestica i njihovih 800 koza sa šibenskog područja pripremilo nam je vrhunski domaći proizvodi od kozjeg mlijeka, od sada dostupan tijekom cijele godine. Koze imaju osigurane životne uvjete dostojne njihove plemenitosti o kojima brine 15 zaposlenika. Cijeli proizvodni ciklus se priprema u krugu od 50 metara, mužnja, pakiranje i otprema.

Poštuje se i prirodni ciklus. U uzgoju koza ne koriste se hormoni, nedopušteni antibiotici i agresivni oblici poticanja laktacije.

Prehrana koza vrši se na okolnim pašnjacima dalmatinske zagore, ličkim sijenom i probranim žitaricama bez dodataka aditiva. Proizvođač je u postupku ishođenja eko certifikata.

Kozje mlijeko ima manje intenzivan miris zahvaljujući pažljivo sastavljenim obrocima i mužnje, iznimno je blagog okusa i teksture.