Kompostiranje kao pomoć Zemlji 🌎🌍🌏

Postoji nekoliko definicija kompostiranja, no ona koja najbolje opisuje “stvar” i time meni najdraža jest: “kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas”. Drugim riječima, kompost je zapravo produkt prirodnog procesa koji se uz malo ljudske pomoći sa svog puta ka truljenju preusmjeri u kompostiranje 🙂 Pa, kad je postupak tako jednostavan, zašto ga ne koristiti? Od svog otpada iz vrta i kuhinjskih ostataka termički neobrađenog voća i povrća, umjesto pune kante za smeće možemo dobiti besplatno najkvalitetnije organsko gnojivo za taj isti vrt i time zatvoriti prekrasan prirodni krug. ♻💚

Zašto kompostirati?

Izvor: onenastupaju.hr

1. Kompostiranjem se količina otpada koja završava na odlagalištu može smanjiti za trećinu.
2. Kompostiranjem smanjujemo mogućnost onečišćenja podzemlja procjednim vodama i stvaranje metana.
3. Kompostiranjem smanjujemo komunalne troškove.
4. Kompostiranjem dobijemo besplatno kvalitetno organsko gnojivo!

Što moramo znati prije početka kompostiranja?
1. Materijal ne stavljamo u rupu na tlu zbog potencijalnog nedostatka kisika (opasnost od truljenja).
2. Što više usitnimo organski otpad, proces kompostiranja bit će brži.
3. Omjer smeđih i zelenih dijelova trebao bi biti 3:1.
4. Što je materijal koji koristimo raznovrsniji, to će kompost biti kvalitetniji.
5. Ako planiramo napraviti veliku kompostnu hrpu – gradimo je tek kada imamo dovoljno materijala kako bi postigli željenu visoku temperaturu.


Izvor: cistocadubrovnik.hr

Objašnjenje zelenog i smeđeg otpada
Zeleni otpad je biootpad bogat dušikom:
1. kuhinjski otpad (kora voća i povrća, talog kave, ostaci čaja)
2. ostaci biljaka iz vrta
3. pokošena trava
4. zeleno lišće

Smeđi otpad je otpad bogat ugljikom:
1. usitnjene grančice
2. smeđe lišće
3. slama i sijeno
4. piljevina
4. karton/papir
5. ljuske jaja

Ono što naš kompost ne čini sretnim podijelila sam u dvije kategorije:

Nije preporučljivo:
1. Kuhana hrana
2. Agrumi
3. Lišće oraha i hrasta
4. Kora kikirikija
5. Korov
6. Bolesne biljke

Zabranjeno:
1. Pržena hrana, masti i ulja
2. Meso, riba, kosti
3. Mliječni proizvodi
4. Opušci
5. Pepeo
6. Novinski papir
7. Izmet pasa i mačaka
8. Biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, bojama

Mogućnosti kompostiranja u vrtu je bezbroj, a važno je samo da se naš kompost nalazi u polusjeni te da je u izravnom doticaju s tlom kako bi mikroorganizmi imali nesmetan pristup. Poželjno je da bude zaštićen od oborina.

Izvor: podgora-cistoca.hr

S teorijom smo gotovi 😊
Svi najbolje učimo kada nam netko nešto pokaže i kada to sami isprobamo. Iakoristite višak vremena u izolaciji i pogledajte prekrasan VIDEO s imamGliste.com gdje ćete sve ovo moći vidjeti korak po korak i svakako pokušajte kod kuće, tj. u vlastitom vrtu. 🤗🤗

Idući put pričati ćemo o kompostiranju u stanu.

Naslovna slika preuzeta s h-alter.org